ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/27 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120