นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

 • ของตนเอง : 0.014%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Science (MS) สาขา Research and International Business Studies มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science (BS) สาขา Finance and Marketing มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลู คอมแพส เอสเตท จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอโรวานา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ภูเก็ต จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ไลฟ์สไตล์ เรสสิเดนซ์ จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริงขริง จำกัด
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟิน พร็อพเพอร์ จำกัด
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิกซ์ทีน เรสสิเดนซ์ จำกัด
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท้องถิ่นไทย จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีเอ็น เรสเตอรองต์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปร ไซเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีน ฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติพลาย แคปปิตอล จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร้อบบีโฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีริค เวอสพุย เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมทุนมัลดิฟส์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จำกัด ด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา ลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล สมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล กระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอดฮิลล์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่งรีสอร์ท จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบีช จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เอฟอาร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด