Meb ร่วมหลักสูตร “โรงเรียนนักเขียน” เสวนาในหัวข้อ 'คิด-เขียน-ขาย นวนิยายสไตล์มืออาชีพ'

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ส่งได้มอบองค์ความรู้ที่ทางบริษัทฯ เชี่ยวชาญ ให้แก่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ด้วยการเสวนาในหัวข้อ 'คิด-เขียน-ขาย นวนิยายสไตล์มืออาชีพ'