B2S และ Hibrary จัดกิจกรรม "หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ" ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดตัวแคมเปญ "หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ" ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Hibrary ที่มีหนังสือให้อ่านฟรีกว่า 1,500 เล่ม