BKK x Hibrary อีบุ๊กฟรี อยู่เขตไหน อ่านได้ทุกที่" ให้ชาวกทม.มีสิทธิ์เข้าถึงอีบุ๊กถูกลิขสิทธิ์ฟรี!

ทางทีมงาน Hibrary ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน BMA Expo 2023 ช่วงวันที่ 14 - 16 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา กับโครงการ BKK X Hibrary อีบุ๊กฟรี อยู่เขตไหน อ่านได้ทุกที่ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้แวะเยี่ยมชมโครงการ "BKK x Hibrary อีบุ๊กฟรี อยู่เขตไหน อ่านได้ทุกที่" เป็นโครงการที่ทาง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับทาง Hibrary เปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์กับประชาชนใน กทม. ต้อนรับเทศกาลการอ่านและหนังสือกรุงเทพฯ (Read & Learn) สามารถเข้ามายืมอ่านอีบุ๊กได้ฟรี จากสื่อการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้ง วรรณกรรม จิตวิทยา พัฒนาตนเอง รวมถึงมีอีบุ๊กในรูปแบบ E-PUB ที่รองรับสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาในการอ่าน(Accessible) อีกทั้งเปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกอีบุ๊กเข้าระบบให้เดือนถัดๆ ไป

สมัครอ่านบนระบบ IOS
ได้ที่นี่ https://apple.co/3a7veQs
สมัครอ่านบนระบบ Android
ได้ที่นี่ https://bit.ly/3uEZrzw
หรือทางเว็บไชต์ https://bkk.hibrary.me

source : https://www.facebook.com/HibrarybyHytexts/